Toelating en plaatsing

  •  Kinderopvang Kwibus plaatst maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 1,5 jaar tot 4 jaar per dag.
  • Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de samenstelling van de groep, zodat niet alle kinderen van dezelfde leeftijd of hetzelfde geslacht zijn. Zodra er plaats is voor het kind wordt een berichtje toegestuurd.
  • Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen voorrang op nieuwe kinderen op de wachtlijst.
  • Kinderen waarvoor een extra dag opvang wordt gevraagd, krijgen voorrang op nieuwe kinderen op de wachtlijst
  • Wij selecteren gezinnen op de wachtlijst op motivatie waarom zij kiezen voor een opvang waarin gewerkt wordt vanuit de antroposofie.
  • Enige tijd voordat het kind naar de opvang gaat worden afspraken gemaakt met betrekking tot de wenperiode. Tevens wordt ouders gevraagd het informatieformulier over het kind in te vullen en op de eerste wendag bij Kwibus in te leveren. Er wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek  zal de leidster het informatieformulier over het kind met de ouders bespreken.