Contact met ouders

Wij hechten veel waarde aan goede contacten met de ouders en verzorgers om de betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers met het gezin, maar ook van de ouders met de opvang te vergroten. De middelen die we hiervoor gebruiken zijn o.a. het huisbezoek, informatiebord, nieuwsbrief, communicatieschriftje, thema-avonden, jaarfeest-knutselavonden en jaarfeestvieringen.

Ouders kunnen op velerlei gebieden participeren. Zij kunnen zitting nemen in de oudercommissie, ondersteuning bieden in de groep, aanwezig zijn bij jaarfeesten, deze helpen organiseren, helpen bij schoonmaak en onderhoud en dergelijke. Doordat pedagogisch medewerkers en ouders taken delen worden de twee werelden van thuis en de opvang met elkaar in verbinding gebracht.