Jaarfeesten

Het ritme van het jaar komt tot uitdrukking in het beleven van de seizoenen en het vieren van de jaarfeesten. De kinderen zien buiten in de tuin en in het bos hoe de natuur in de loop van het jaar steeds verandert. Maar ook binnen volgen we de natuur en de feesten. Dit doen we door het zingen van liedjes, luisteren naar verhalen en knutselen volgens een thema (herfst, kerst, etc.) Ook de ruimte en de seizoentafel worden versierd in de bijbehorende stemming en sfeer.

Er worden bekende en minder bekende feesten gevierd. Soms in bijzijn van de familie van de kinderen, een andere keer binnen de groep. Het feest beperkt zich in ieder geval niet tot die ene dag, maar strekt zich uit over weken van voorbereiding en na-beleven. Deze feesten worden ook vaak op de zaterdagochtend georganiseerd. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen en de ouders hier bij zijn en waarderen het als er bij de organisatie een helpende hand kan worden toegestoken.

Michael (herfst)
Sint Maarten
Advent
Sint Nicolaas
Kerstmis
Driekoningen
Maria Lichtmis
Carnaval
Palmpasen
Pasen
Pinksteren
Sint Jan (zomer)

29 september
11 november
4 zondagen voor Kerst
5 december
25 en 26 december
6 januari
2 februari
in de week voor Aswoensdag (=40 dagen voor Pasen)
zondag voor Pasen
de zondag en maandag volgend op de eerste volle maan na het begin van de lente
50 dagen na Pasen
24 juni