Inschrijving

Ouders wordt verzocht per mail contact op te nemen, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor een informatief gesprek. Tijdens dit informatieve gesprek krijgen ouders een rondleiding en alle benodigde informatie en formulieren worden aan de ouders meegegeven.

Inschrijving geschiedt met het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Voorkeur voor dagen kunnen op dit formulier worden aangegeven. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan deze voorkeur tegemoet te komen.
Het inschrijfformulier dient volledig te zijn ingevuld en door (beide) ouder(s) te worden ondertekend. Het inschrijfgeld bedraagt €12,-
De inschrijving geldt wanneer zowel het inschrijfgeld als het inschrijfformulier ontvangen zijn.

Wanneer een kind al tijdens de zwangerschap is aangemeld dan vinden wij het fijn wanneer we een berichtje of geboortekaartje ontvangen zodra het kind geboren is. Mocht u door omstandigheden geen gebruik meer willen maken van de opvang geeft u dat dan zo snel mogelijk door?

Wenperiode
Ieder kind zal anders reageren op de groep. Daarom worden in overleg met de ouders afspraken gemaakt over de wenperiode. De wenmomenten worden niet in  rekening gebracht.