Visie en doelstelling

Onze pedagogische visie

Kwibus is een kinderdagverblijf op antroposofische grondslag. Dit houdt in dat wordt gewerkt volgens de vrije opvoedkunde welke is beschreven door Rudolf Steiner:

Ieder kind is een unieke persoonlijkheid die een eigen ontwikkelingsweg/levensweg te gaan heeft.

De taak van de pedagogisch medewerker is dan ook het kind op deze weg te volgen en te begeleiden. Voorwaarde voor dit alles is dat zij een sfeer creëert waarin het kind zich geborgen kan voelen.

Rust, ritme, zintuigontwikkeling en natuur zijn punten waar veel aandacht aan wordt geschonken. Daarnaast probeert zij, mede door haar eigen houding, kinderen respect voor de ander en de wereld om ons heen bij te brengen.

De opvoedkundige doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid voor kinderen op te groeien tot zelfstandige, evenwichtige personen die zich bewust zijn van hun eigen talenten en deze ook zullen benutten, alsmede het zorg dragen en respecteren voor en van de wereld om hen heen en ieder die daarin leeft.

Mocht u meer verdieping willen lezen dan delen wij graag ons pedagogisch beleidsplan met u. U kunt ons daarvoor een verzoek mailen.