Nabootsing

Het spelen en leren van kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 7 jaar vloeit voort uit het nabootsen van het gedrag van anderen in hun omgeving. Daarom is de pedagogisch medewerker zich bewust van het belang van een nabootsingwaardige houding. Zij zal in alle rust gedurende de dag een aantal taken uitvoeren die kinderen de mogelijkheid bieden tot nabootsing te komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– het uitvoeren van huishoudelijke klusjes zoals wassen, was vouwen, vloeren vegen, ramen lappen, brood bakken, afwassen.

– het repareren van speelgoed, maken van nieuw speelgoed of versierselen voor de seizoenentafel of groepsruimte.

– werken en helpen in de tuin.

– het gezamenlijk opzeggen van versjes en zingen van liedjes met de daarbij behorende gebaren, voorlezen, tafelspel, vertellen van herhaalverhalen.

Het spreekt voor zich dat het gebruik van machines, die met een druk op de knop in werking worden gesteld, niet uitlokt tot nabootsing. Daarom wordt hier binnen de kinderopvang geen gebruik van gemaakt.

Ook in het gedrag ten opzichte van de wereld om ons heen wordt een bewuste houding aangenomen. Er wordt respectvol met mens en dier omgegaan. En ook aan het milieu wordt aandacht geschonken. De kinderen eten en drinken uitsluitend gezonde biologische voeding. Etensresten en groenafval gaan naar de kippen en konijnen of komt op de composthoop. Papier in de papierbak, plastic in de plasticbak en glas in de glasbak. Bij het verlaten van de ruimte gaan lichten uit en kachel laag. De ruimte wordt regelmatig geventileerd. Kapot speelgoed wordt zoveel mogelijk gerepareerd en niet meteen vervangen. Er wordt gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare zeep, afwasmiddelen en ook ecologische luiers die gemaakt zijn van bijvoorbeeld mais. Wij proberen bij onze inkoop zo verantwoord en bewust mogelijk om te gaan met het milieu en de gezondheid en kiezen daarbij uitsluitend voor kwaliteitsproducten zoals bijvoorbeeld Naturecare, Weleda, Horizon, Ekoland, Biobim en Ecover.